Adresas: 
I. Simonaitytės g. 26, Klaipėda
Tel.: 8 682 07 907

Internetinė svetainė: 
http://www.volungele.lt

Priklausomybė: 
Savivaldybės
Įstaigos tipas: 
Ikimokyklinio ugdymo mokykla

Mokymo kalbos: 
lietuvių
Mokymo formos: 
Vakarinė, Dieninė

Savivaldybė:
Klaipėdos apskr. Klaipėdos m. sav.
Ugdymo programos

Klaipėdos lopšelio-darželio,,Volungėlė“ ikimokyklinio ugdymo programos,,Pažinti save, pažinti tave“ turinio pagrindą sudaro humanistinė filosofija, kuri pabrėžia vaiko sveikatos puoselėjimo, saviraiškos ir savirealizacijos galimybių svarbą ugdymo(si) procese. Įstaigos ikimokyklinio ugdymo programa siekiama, tenkinti pagrindinius vaiko poreikius - saugumo, sveikatos, judėjimo, žaidimo, bendravimo, bendradarbiavimo, pažinimo, saviraiškos, atsižvelgiama į individualiuosius ir specialiuosius (gabių, talentingų, dvikalbių, socialinės atskirties aplinkoje augančių vaikų) poreikius.

 

Įstaigos pedagogai atsižvelgdami į šeimos poreikius ir susitarimą su bendruomene, parengė ir sėkmingai įgyvendina individualią etnokultūrinę integruoto ugdymo programą ,,Etnokultūros vertybių perdavimo ir perėmimo galimybės ikimokykliniame amžiuje". Nelankantiems lopšelio-darželio vaikams ir jų tėvams sudarytos sąlygos susipažinti su įstaigos veikla, lankant kartu su savo mažyliu ,,Mamos mokyklą". Nuo 1998 m. lopšelis-darželis ,,Volungėlė" tapo mikrorajono edukaciniu - etnokultūros centru. Lopšelyje-darželyje ,,Volungėlė" vaikai ugdomi ir ugdosi laisvo pasirinkimo sąlygomis (vaikas renkasi ugdymo (si) veiklą, priemones ir kt.). Vaiko patirtis turi lemiamos įtakos, kaip jis elgsis suaugęs. Kiekvieno vaiko patirtis vis kitokia, nes tam turi įtakos prigimtis ir aplinka. Pedagogo užduotis - padėti visybiškai atsiskleisti vaiko asmenybės savybėms.